آموزش کارتوگرافی فایل های ارسالی برای شهرداری (دستورالعمل شماره 1 )

۳۰ خرداد ۹۸
دانلود فایل pdf

 - فایل PDF اصداقی ملاحظه کردد و برای دانلود فایل DWG نمونه به آدرس تلگرامی utmtorbat1@ مراجعه شود.